รถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่และ รถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่

225428

เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาหรือน้ำสะอาดสำหรับ อุปโภคและบริโภค SEGAWATER ได้ออกแบบรถผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่และรถผลิตน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่ SEGA M-1 สำหรับรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยรถผลิตน้ำประปาเแบบเคลื่อนที่ สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำในการกรองน้ำ ตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำผิวดิน เช่นแหล่งน้ำจากแม่น้ำ ห้วย หนอง ลำคลอง บึง เขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำ ให้ได้คุณภาพน้ำประปาเทียบเท่ามาตรฐานน้ำประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค โดยใช้ไส้กรองน้ำประปาชนิดพิเศษให้ได้ความใสของน้ำประปาที่ผลิตได้ไม่เกินค่าความขุ่นที่ไม่เกิน 5 NTU

หลังจากการกรองน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำประปาแล้ว กระบวนการต่อไปคือการกรองน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่ม ต่อไปด้วยกระบวนการที่เป็นที่นิยมอาทิ ระบบREVERSE OSMOSIS ระบบ ULTRAFILTRATION ระบบ MINERAL ระบบโอโซน UV ฆ่าเชื่อโรคในน้ำเป็นต้น

ข้อดีของการใช้รถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ และรถผลิตน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่ 

1. ตัวรถและอุปกรณ์กรองน้ำของรถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มเคลื่อนที่ สามารถเลือกขนาดรถได้ตามความเหมาะสาม
2. การใช้งานง่ายและรวดเร็วในการใช้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
3. การดูแลรักษาง่าย ทางบริษัทมีบริการ TRAINNING แก่ผู้ใช้งาน สำหรับการดูแลรักษาทั่วไป
4. รถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ สามารถที่จะกรองน้ำผิวดินมาเป็นน้ำประปาได้ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นน้ำจากแม่น้ำ ลำคลอง อ่างเก็บน้ำเป็นต้น
5. ภายในรถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มสามารถติดตั้งระบบสำรองไฟ เพื่อใช้ในการกรองน้ำให้แก่ผู้ประสบภัยได้

รถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่และรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ สามารถดัดแปลงรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถเทรลเลอร์ หรือรถซึ่งมีขนาดเล็กเช่นรถตู้มาทำเป็นรถผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่และรถน้ำดื่มเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ได้ทุกขนาด ทุกไซด์ ขึ้นอยู่กับการเลือกรถมาใช้งานเป็นรถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่

ขนาดอัตราการกรองน้ำของรถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่และ รถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่