ระบบผลิตน้ำประปา รับวางระบบประปา ระบบสุขาภิบาล โรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ ประปาเทศบาล อบต.ระบบผลิตน้ำประปาของภาครัฐ ประปาชุมชนขนาดใหญ่ ระบบกรองน้ำประปา ผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัย ระบบน้ำประปา ของโรงพยาบาล ระบบผลิตน้ำประปาโรงเรียน

ระบบผลิตน้ำประปา แบ่งออกเป็นระบบผลิตน้ำประปาแบบต่างๆ

1. ระบบผลิตน้ำประปาแบบอัตโนมัติ การทำงานเป็นการผลิตน้ำประปาแบบต่อเนื่องโดยใช้คนดูแลรักษาระบบผลิตน้ำประปาน้อยที่สุด

1.1 ระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่
1.2 ระบบผลิตน้ำประผิวดินแบบขนาดเล็ก

2.ระบบผลิตน้ำประปาแบบการใช้แผ่นช่วยเร่งตกตะกอน

3.ระบบผลิตน้ำประปาแบบทำน้ำใสโดยการใช้ถังตกตะกอน

3.1 ระบบผลิตน้ำประปาแบบถังตกตะกอน jet clarifier tank
3.2 ระบบผลิตน้ำประปาแบบถังตกตะกอน pulsator clarifier tank
3.3 ระบบผลิตน้ำประปาแบบถังตกตะกอน center feed

4.ระบบผลิตน้ำประปาแบบใช้เยื่อเมมเบรนในการกรองอนุภาคตะกอน

รายละเอียดของระบบผลิตน้ำประปาชนิดต่างๆ ตามการใช้งาน และวิธีการผลิตน้ำประปา

crop-1564102922050

ระบบผลิตน้ำประปา ผิวดิน

ระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน เป็นการทำประปาโดยใช้น้ำผิวดินทำให้ใสโดยระบบตกตะกอน สามารถผลิตน้ำประปาผิวดินในทุกพื่นที่โดยไม่จำกัดความขุ่นในทุกสถานการณ์ได้ การใช้ถังตกตะกอนเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัด

crop-1564103415867

ระบบผลิตน้ำประปาแบบอัติโนมัติ

ระบบผลิตน้ำประปาแบบอัติโนมัติ ที่ผลิตน้ำประปาแบบต่อเนื่อง การทำงานของระบบเป็นแบบออโตเมติก สามารถผลิตน้ำประปาต่อเนื่องได้ 24 ชั่วโมง สารเคมีกับการออกแบบถังตกตะกอนมีความจำเป็นอย่างมากในการออกแบบระบบนี้

crop-1564362430543

ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำบาดาล

การผลิตน้ำประปาจากน้ำบาดาลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำประปา ซึ่งการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ถังตกตะกอนเหมือนการผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดิน

crop-1564362592929

ระบบผลิตน้ำประปาโรงงานอุตสาหกรรม

การใช้น้ำประปาของโรงงานอุตสาหกรรมโดยปกติมีปริมาณค่อนข้างมาก การนำแหล่งน้ำเพื่อมาผลิตน้ำประปาก็มีความสำคัญอย่างมาก โดยทางเลือกของการนำแหล่งน้ำมาผลิตน้ำประปาของโรงงานอุตสหกรรม อาจจะนำถังตกตะกอนมาใช้ในการออกแบบและการกรองน้ำใสโดยใช้ไส้กรองเมมเบรน

crop-1564363748880

ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

การผลิตน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายให้ประชากรในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ การออกแบบระบบผลิตน้ำประปาขั้นต้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยปกติการผลิตน้ำประปาจากให้ชุมชนจะนิยมนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล และนำน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่นห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ซึ่งใช้ถังตกตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำประปา

crop-1564362205010

ระบบผลิตน้ำประปาแบบคลองวนเวียน

ระบบผลิตน้ำประปาแบบคลองวนเวียน สำหรับหน่วยงานราชการเป็นที่นิยมเนื่องจากการใช้งานง่ายและสะดวก เป็นการทำน้ำใสในการตกตะกอนของอนุภาคฝุ่นโดยใช้สารส้มในการเร่งช่วยตกตะกอน

crop-1564363977556

ระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็ก

บางครั้งการนำน้ำมาใช้ในโรงงานอุตสหกรรมที่มีปริมาณไม่มาในส่วนของการผลิตอาจมีปริมาณไม่มาก ระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็กสามารถออกแบบให้พอเหมาะกับการใช้น้ำได้ โดยการออกแบบระบบกวนเคมีและตกตะกอนในถังเดียวกัน

crop-1564364759120

ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่

การออกแบบระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่จะต้องคำนึงถึงประชากรที่ต้องการใช้น้ำและแหล่งน้ำสถานที่ผลิตน้ำประปาเป็นหลัก เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำของประชากร

crop-1564363240320

ระบบผลิตน้ำประปาแบบ Lamella

การผลิตน้ำประโดยใช้ถังตกตะกอนแบบ lamella ช่วยให้การใช้พื้นที่ในการผลิตน้ำประปาเล็กลง การผลิตน้ำประปาแบบนี้อาจใช้แผ่นช่วยเร่งตกตะกอนหรือ tube setteler ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการออกแบบตะกอน

crop-1564365130622

ระบบผลิตน้ำประปาแบบ
Reuse Water

การนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาReuse ใช้ใหม่หรือการ Recycle น้ำก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่มีความสะอาดเหลือน้อยลงมาก วิธีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่อาจจะต้องดูจุดประสงค์ในการใช้งานก่อนเบื้องต้น

ขั้นตอนการออกแบบ ระบบผลิตน้ำประปา มาตรฐาน

treatment-step-1