ถังกรองไฟเบอร์กลาส Pentair (Pentair Filter Frp)

ถังกรอง 10×54 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส Pentair (Pentair Filter Frp)

ถังกรองไฟเบอร์กลาส Pentair (Pentair Filter Frp)

ถังกรอง 12×52 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส Pentair (Pentair Filter Frp)

ถังกรองไฟเบอร์กลาส Pentair (Pentair Filter Frp)

ถังกรอง 13×54 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส Pentair (Pentair Filter Frp)

ถังกรองไฟเบอร์กลาส Pentair (Pentair Filter Frp)

ถังกรอง 8×44 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส Pentair (Pentair Filter Frp)