เครื่องกรองน้ำดีไอขนาดเล็ก (Demin Water) สำหรับใช้งานห้องแลป หรืออุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำบริสุทธิ์ไม่ต้องการปริมาณที่มากนัก การติดตั้งเครื่องทำน้ำ DI ขนาดเล็กสะดวก ไม่ยุ่งยาก และการดูแลรักษาเครื่องทำน้ำ DI ขนาดเล็กค่อนข้างสะดวก

เครื่องกรองน้ำสำหรับห้องแลป (Di-Filter)

เครื่องกรองน้ำ 300 GPD สำหรับห้องแลป (Di Filter)

เครื่องกรองน้ำสำหรับห้องแลป (Di-Filter)

เครื่องกรองน้ำ 600 GPD สำหรับห้องแลป (Di Filter)